Dordrecht in de oorlog

Een collectie van historische items van de tweede wereldoorlog in Dordrecht.

Militair en Mobilisatie.

Op deze pagina vindt u allerlei zaken die met de categorie militair en mobilisatie te maken hebben maar niet in de categorieën foto's of documenten passen. U kunt dan denken aan herkenningsplaatjes, uniformen en andere zaken. 


Gala - Uniformjas Koenraad de Munter.
 
Hier vindt u de gala-uniform jas van Koenraad de Munter.

Het gala- uniformjasje van Sergeant Koenraad de Munter uit Dordrecht uit de mobilisatieperiode.

Koenraad de Munter werd op 8 juni 1915 geboren in Dordrecht. Hij is één van de zonen van Anthonie Jacobus de Munter en Adriana Langeweg de Munter. Hij groeide op in Dordrecht en werd onderwijzer na hier een opleiding voor gevolgd te hebben aan de kweekschool voor onderwijzers . Op 4 december 1934 werd hij ingelijfd als gewoon dienstplichtige bij het 6e regiment infanterie in Breda. Daar doorliep hij de onderofficiersopleiding. Op 16 maart 1935 werd hij bevorderd tot korporaal, op 20 juli tot sergeant titulair en op 4 september tot sergeant. Op 3 september 1935 ging hij met groot verlof en kwam pas op 9 april 1938 weer terug. Hij woonde toen nog op de Houweningestraat 36 in Dordrecht en in datzelfde jaar op 30 juli werd hij sergeant-capitulant voor een tijd van zes jaren. In augustus besloot hij te verhuizen naar Breda, vermoedelijk om dichter bij zijn kazerne te wonen. *1

Op 11 april 1939 werd hij opgeroepen als B.O.U.V. ( Buitengewone oproep uitwendige veiligheid ) en ingedeeld bij I-6e Grens Bataljon. Deze compagnie onder 1e luitenant M.L.G. Brogtrop had zijn uitgangspositie in Princenhage bij Breda. In de vroege morgen van 10 mei 1940 werd bevel gegeven aan de compagnie om diverse objecten te vernietigen, hetgeen de Grens Bataljons voor bedoeld waren. Rond 06:00 uur werd het bevel gegeven om op te rukken richting Moerdijk om op te treden tegen de Duitse parachutisten. Na enkele gevechten werd het duidelijk dat het Bruggenhoofd Moerdijk niet te heroveren was zonder steun van versterkingen en zware wapens. Daarna trok het bataljon zich terug richting de Wouwse Plantage en uiteindelijk naar Antwerpen. Daar bleek de oorlog voorbij te zijn voor Nederland.*2


                 

                            Staat van dienst K. De munter.

Het gala- uniformjasje van Sergeant Koenraad de Munter uit Dordrecht uit de mobilisatieperiode.

Sergeant de Munter kwam ongeschonden de meidagen door. Na de meidagen van 1940 ging de sergeant met groot verlof op 3 juni 1940. In november 1940 heeft hij nog werkzaamheden verricht met de Nederlandse Opbouw Dienst op de Achterberg bij Rhenen. Deze opbouwdienst werd op 15 juli 1940 opgericht door rijkscommisaris Seyss-Inquart. Het was werkverschaffing voor de vele Nederlandse militairen die zonder werk zaten na de overgave.*3 In Rhenen ontmoette Koenraad zijn toekomstige vrouw Angenieta ter Haar, hij trouwde op 27 jarige leeftijd op 10 oktober 1942 met haar in Rhenen. Hij woonde vervolgens tussen februari en november 1942 in Rotterdam waar hij werkte bij de Nationale Spoorwegen als stationschef. Daarna ging hij weer in Dordrecht wonen en terug naar de Houweningestraat 36 op 19 november 1942. Daarmee was de Dordtse militair weer terug in Dordrecht. Koenraad de Munter ging uiteindelijk weer aan het werk als onderwijzer. Eerst in het lager onderwijs en later in het bijzonder onderwijs in Gorinchem. Hij kreeg definitief militair ontslag op 1 oktober 1955.

Deze foto's van sergeant de Munter werden vriendelijk beschikbaar gesteld door Dhr. Bert-Jan Dierink van Mobilisatie museum in tijden van oorlog. *4

De galajas.
Hieronder ziet u de foto's van de galajas van Sergeant de Munter. Het galatenue werd gedragen bij officiële gebeurtenissen en bij rouw en trouw aangelegenheden. De onderstaande galajas is er één van de infanterie. Het complete tenue had bestaan uit een zwarte galakepie, de jas en broek en een paar nette schoenen. Van sergeant de Munter is alleen het onderstaande jasje overgebleven. Zijn naam staat op een label in één van de zakken geschreven. Een echt stukje Dordtse geschiedenis dus!

De jas is vervaardigd in Breda. Aan de rangonderscheidingstekens in de vorm van "bananenschillen" is te zien dat het om een jasje gaat van een Sergeant. De zwarte kleur en de rode biezen zonder verdere onderscheidingstekenen maken duidelijk dat het een Gala-Jas is voor een militair van de Infanterie. Het naamlabel aan de binnenkant laat tenslotte zien dat dit de jas was van Sergeant de Munter. De jas verkeerd in uitstekende toestand.  Herkenningsplaatje Hendrik Louwman Dordrecht 6 RI

Herkenningsplaatje Hendrik Louwman - Dordrecht.

Op de foto's hieronder vindt u het militaire herkenningsplaatje van Dhr. Henrik Louwman uit Dordrecht. Hendrik Louwman werd geboren op 26 april 1914 als zoon van Willem Louwman en Dirksje van den Berg. Hij was huisschilder van beroep en werd op 4 oktober 1934 opgeroepen als gewoon dienstplichtige bij het 6e regiment infanterie in Breda. Na zijn eerste opkomst kwam hij diverse keren terug voor oefeningen.

Op 29 augustus 1939 kwam hij terug als onderdeel van de buitengewone oproeping algemene mobilisatie. Het is onduidelijk waar zijn mobilisatiebestemming was omdat zijn exacte onderdeel niet bekend is. Wel maakt zijn staat van dienst duidelijk dat hij nog gemobiliseerd was tijdens de meidagen omdat hij op 10 juni 1940 uit krijgsgevangenschap kwam. Het naamplaatje dat u hieronder ziet hoorde bij het oorlogszakboekje en diende te worden gedragen om de nek. Het is een vroeger model dat nog handgeschreven werd met zuur. De latere modellen werden gestanst en waren daardoor overigens veel beter leesbaar. Op het herkenningsplaatje, ook wel bekend als de "hondenpenning" of het "val-dood-plaatje" staan de naam van de militair, de geboortedatum en de geboorteplaats. In veel gevallen vond men ook het militaire onderdeel terug op het herkenningsplaatje. In het geval dat de militair sneuvelde, dan werd het plaatje afgebroken. Het gedeelte van het plaatje dat aan het touw bevestigd was bleef bij de militair. Het onderste gedeelte van het plaatje ging samen met het oorlogszakboekje naar het informatiebureau van het Rode Kruis. Dit plaatje is nog intact en vrijwel in de originele toestand.
Wel heeft iemand later zijn geboortedatum met stift overgetrokken.Officierskepie Jaap Elias B.Vest Dordrecht. 
Hieronder ziet u een grijsgroene kepie voor een officier van het vooroorlogse Nederlandse leger. De kepie was een officieel hoofddeksel voor Nederlandse militairen tot 1931. Daarna werd veelal de kwartiermuts gedragen. In veel gevallen werd de kepie nog doorgedragen. Dit was eenheidsafhankelijk toegestaan. *5

De grijsgroene kepie had verschillende uitvoeringen voor verschillende militaire eenheden. Ook werd er een onderscheid gemaakt in de kepie voor manschappen en onderofficieren, de kepie voor officieren en de kepie voor hoofdofficieren.
De kepie voor manschappen en onderofficieren was voorzien van twee biezen met een kleur. Deze kleuren gaven aan bij welk wapenvak de militairen dienden. Zo was er bijvoorbeeld blauw voor infanterie en rood voor artillerie, maar er waren meer kleuren.
De kepie voor officieren had twee gouden biezen en de kepie voor hoofdofficeren had drie gouden biezen.
Tenslotte was elke kepie voorzien van de Nederlandse leeuw of een regimentsnummer.

Dat laatste maakt het lastig om een specifieke eenheid aan de onderstaande kepie te verbinden. Wat deze kepie wel erg bijzonder maakt, is het feit dat er een naam in geschreven staat:
"Jaap Elias" Dordrecht B.Vest.


De bovenstaande foto's tonen duidelijk de twee gouden biezen. Dat betekend dat deze kepie een officierskepie is. Het regimentsnummer is 1. Dat kan bijvoorbeeld betekenen het 1e regiment infanterie of het 1e regiment artillerie. De naam Jaap Elias heb ik geprobeerd te onderzoeken. Helaas tot nu toe zonder resultaat. Hij is niet terug te vinden in de naam en ranglijsten van officieren van de koninklijke landmacht. Deze zijn vermoedelijk echter niet compleet. De onderste twee foto's zijn detailfoto's van de zijkanten van de kepie. De gaten die u ziet aan de zijkant zijn ventilatiegaatjes. Zeer duidelijk zichtbaar zijn de gouden biezen en de stormriem die aan weerskanten bevestigd is met een leeuwenknoop.

Hieronder nog wat detailfoto's van de kepie en de namen die erin geschreven staan. Op deze foto's zijn het reigmentsnummer, de kokarde en de stormriem goed te zien. Aan de binnenkant is, naar het lijkt met pen, de naam Jaap Elias geschreven. In de zweetband is nogmaals geschreven J. Elias Dordrecht B.Vest.
Het betreft hier naar alle waarschijnlijkheid een kepie die van een heer Jaap Elias is geweest die ten tijde van zijn militaire dienst op de Binnen of Buiten Walevest in Dordrecht woonde. Een andere mogelijkheid is dat het een officier was die werkzaam was op de Pontonnierskazerne of de Benthienkazerne op de Buiten-Walevest in Dordrecht. Hij is dan geen Pontonniersofficier geweest, deze droegen de leeuw op hun kepie in plaats van een regimentsnummer. Mogelijk was Jaap Elias dan een infanterie of artillerieofficier welke was toegevoegd aan het korps Pontonniers en Torpedisten.
Helaas is dit onduidelijk tot op dit punt.

Kunt u meer inlichtingen verschaffen over de voormalige eigenaar van deze kepie? Dan hoor ik het graag. U kunt dan mailen naar info@dordrechtindeoorlog.nl.


Brevet voor den Scherpschutter Bijzonder Vrijwillige Landstorm. 
Hieronder is een ingelijst Brevet voor den scherpschutter van den Bijzondere Vrijwillige Landstorm te zien. De Brevet is uitgereikt aan Cornelis de Keizer bij het vrijwillige Landstorm korpsverband Dordrecht. De Bijzonder Vrijwillige Landstorm was een regionale vooroefening. Uiteindelijk na een periode van vooroefenen werd men bij een stamregiment geplaatst.

Brevet voor den Scherpschutter Bijzonder Vrijwillige Landstorm Dordrecht.


Schietmedaille Bijzondere Vrijwillige Landstorm. 
Deze zilveren medaille is een prijs voor de schietwedstrijd van 1938 in de Hoeksche Waard. De medaille is uitgereikt door de Gewestelijke Commissie Dordrecht. Op de voorkant is een landarbeider te zien met karabijn over de rug, met daaronder de tekst : "Als 't moet". Op de achterkant is de gelegenheid van de medaille zichtbaar. 

Schietmedaille Bijzonder Vrijwillige Landstorm Dordrecht Hoekse Waard


Oorlogszakboekje en herkenningsplaatje Bastiaan van Lelieveld. 
Hieronder ziet u het oorlogszakboekje en het herkenningsplaatje van Bastiaan van Lelieveld. Bastiaan werd geboren op 9 september 1911 in Dordrecht. Zijn ouders waren Cornelis van Lelieveld en Jozina Cornelia van Dooren. Bastiaan ging naar de 7e klas van de Lagere School en daarna 3 jaar naar de H.B.S. Hij was elektricien van beroep. Op 16 juni 1931 werd Bastiaan opgeroepen als gewoon dienstplichtige van de lichting 1931 uit Dordrecht. Hij werd ingedeeld bij het Regiment Genietroepen. Op 28 november 1931 ging hij met Groot Verlof. Op 9 september 1935 kwam hij terug voor een herhalingsoefening waarna hij op 25 september weer met Groot Verlof ging. Op 8 juli 1937 kwam hij weer terug voor een herhalingsoefening. Op 24 juli ging hij weer met Groot Verlof. Op 1 oktober 1938 werd Dienstplichtig Soldaat van Lelieveld overgeplaatst naar het 1e Regiment Genietroepen. Op 11 april 1939 kwam hij vervolgens weer terug van Groot Verlof. Het oorlogszakboekje en herkenningsplaatje werden uitgereikt bij opkomst. De militair had deze altijd bij zich. De tekst op het herkenningsplaatje met zuur geschreven. 

©2017-2024 :Https://www.Dordrechtindeoorlog.nl: (Op de content op deze website berust auteursrecht: Deze content mag niet worden gedeeld, gedupliceerd of gepubliceerd zonder nadrukkelijke toestemming van de auteur van deze website. Voor verzoeken hieromtrent kunt u zich richten tot : Info@Dordrechtindeoorlog.nl of kijken op : www.Dordrechtindeoorlog.nl - Gebruiksvoorwaarden websitecontent).

*1 Bron: Staat van Dienst K. De Munter.
*2 Bron: 409 gevechtsarchieven- verslag 1e luitenant M.L.G. Brogtrop 1-6GB.
*3 Bron: www.oorlogsbronnen.nl-Opbouwdienst.
*4 Bron: De informatie en de foto's van Sergeant de Munter is vriendelijk beschikbaar gesteld door Bert-Jan Dierink uit Diepenheim : Mobilisatiemuseum in tijden van oorlog.
*5 Bron: www.westervoort.nl/kepie


E-mailen
Map
Info