Dordrecht in de oorlog

Een collectie van historische items van de tweede wereldoorlog in Dordrecht.

Literatuur. 

Deze pagina is speciaal gereserveerd voor auteurs die hun publicaties onder de aandacht willen brengen. Wilt u uw publicatie hieronder zichtbaar hebben? Neem dan contact op via het contactformulier of mail naar : Info@Dordrechtindeoorlog.nl 

8 april 2022:
A.M.A. Goossens - De Duitse doorbraak bij Gennep.
 
Dhr. Allert Goossens, onder andere auteur van de website www.Zuidfront-Holland1940.nl en beheerder van Stichting Kennispunt Mei 1940 schreef al meerdere publicaties over de strijd op Nederlands grondgebied. Eerder al schreef hij de boeken : De strijd aan het Maas-Waal kanaal - mei 1940
( ISBN 9789463380263 ) en Het gevecht bij Mook en Middelaar - mei 1940 ( ISBN 9789463380270 ). Nu heeft Allert zijn derde boek in de serie gepresenteerd: De Duitse doorbraak bij Gennep - mei 1940. ( ISBN 9789464621532 ). 

De strijd om de Maaslinie tussen Mook en Afferden was de enige in deze linie met werkelijke betekenis voor het lot van Nederland in mei ‘40. Het Duitse 26e Legerkorps had deze sector tot doelgebied. De 256e Infanterie Division was daar onderdeel van en opereerde tussen Gennep en Afferden. Het diende eerst de Maaslinie te penetreren en nadien de Peel-Raamstelling, waarvan men verwachtte deze op de eerste oorlogsdag te doorbreken. Om deze ambitie waar te maken was een sluw idee bedacht om met een tweetal treinen vol troepen verrassend over de Maas door te stoten en nadien onder Mill door de Peelstelling te breken en erachter troepen te ontladen. Om dat plan te laten slagen waren veel elementen van cruciaal belang, waaronder het intact veroveren van spoorlijn en kunstwerken. Het eerste object dat de 256e diende te veroveren was de Maasbrug bij Gennep. Om te voorkomen dat die zou worden opgeblazen werd een commandoactie voorbereid met Brandenburger die erin slaagden de spoorbrug bij Gennep verrassend te veroveren. Zodoende konden de Duitse treinen uitbreken en de totaal verraste stelling bij Mill eveneens binnendringen. De uitdaging voor de Duitse hoofdmacht was toen aansluiten en benutten.

De brugverovering bij Gennep en de treinactie bij Mill kregen veel aandacht, zowel realtime als naderhand. De brugoverval sprak tot de verbeelding. Weinig elementen van de Duitse operatie in ons land werden naderhand zo feitenvrij gereproduceerd als de actie bij Gennep. Dat was aanleiding voor onderzoek. Dit boek is het resultaat van jarenlange studie van de operatie en alle verbonden zaken, waarbij primaire bronnen, documentatie en overige archiefstukken naast elkaar werden gelegd. De lezer wordt meegenomen in een uitgebreide analyse van de gebeurtenissen, oude conclusies worden navolgbaar weerlegd en een gecorrigeerd beeld wordt gepresenteerd. Het boek is ter verantwoording van ca. 800 eindnoten voorzien. Er zal aannemelijk worden gemaakt dat de Duitse verovering van de Gennepse spoorbrug en de snelle inbreuk bij Mill op feiten beschouwd een zegen in vermomming was voor de strategie van opperbevelhebber Winkelman.

Alledrie de boeken zijn te verkrijgen via : www.uitgeverijaspekt.nl 


©2017-2024 :Https://www.Dordrechtindeoorlog.nl: (Op de content op deze website berust auteursrecht: Deze content mag niet worden gedeeld, gedupliceerd of gepubliceerd zonder nadrukkelijke toestemming van de auteur van deze website. Voor verzoeken hieromtrent kunt u zich richten tot : Info@Dordrechtindeoorlog.nl of kijken op : www.Dordrechtindeoorlog.nl - Gebruiksvoorwaarden websitecontent).


E-mailen
Map
Info