Dordrecht in de oorlog

Een collectie van historische items van de tweede wereldoorlog in Dordrecht.

Gebruiksvoorwaarden websitecontent.

Het komt regelmatig voor dat ik verzoeken krijg van auteurs, historici, schrijvers, musea en zelfs filmmakers omtrent het gebruik van foto's en andere content op deze website voor eigen doeleinden. Omdat ik voor kennisdeling ben en het doel van de website ook het informeren van de bezoeker is, is dit in de regel geen probleem, echter zijn hier wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Alle content op deze pagina is eigendom van de auteur van deze website. In sommige gevallen zijn er uitzonderingen en dan wordt dat ook vermeldt. Het doel van deze voorwaarden is om te voorkomen dat er content wordt geplaatst op platformen zoals facebook en andere vormen van social media/websites zonder dat men enige duiding geeft of bronvermelding doet. Een ander doel is het tegengaan van onrechtmatig gebruik. 

Uiteraard doe ik ook mijn uiterste best om op mijn beurt ook zelf aan bronvermelding te doen bij alles wat ik plaats op deze website! 

Indien u gebruik wilt maken van foto's of andere zaken op deze website als bronmateriaal voor uw publicatie/schrijven en of beeldproductie, dan wel voor eigen gebruik of voor publiek gebruik vindt u onderstaand de voorwaarden: 
- Alle content die u wenst te gebruiken dient voorzien te zijn van deze bronvermelding: www.Dordrechtindeoorlog.nl 
- De content van deze website die u wenst te gebruiken mag alleen worden gebruikt voor uw publicatie/ schrijven en of beeldproductie welke u heeft aangegeven in uw verzoek. Wilt u opnieuw bronmateriaal gebruiken voor een andere publicatie of beeldproductie? Dan wordt u gevraagd opnieuw een verzoek in te dienen. 
- Bij gebruik van content van deze website ontvang ik graag een exemplaar van uw publicatie/schrijven of beeldproductie. Is dit digitaal? Geen probleem, dan verzoek ik u om het recht om deze digitale publicatie/beeldproductie op de website te mogen plaatsen hier. 
- Door de auteur verstrekte content mag niet zonder toestemming worden gedeeld met derde partijen.  
- Tot slot vraag ik u, wanneer u een verzoek heeft tot gebruik name van content op deze website, u te richten tot : Info@dordrechtindeoorlog.nl. 


Na het verkrijgen van toestemming verschaf ik u graag kosteloos en onder bovenstaande voorwaarden hoge resolutie scans of afbeeldingen van de content die u wenst te gebruiken. Ik dank u voor uw begrip. De auteur: 


Nick van Uden. 


©2017-2024 :Https://www.Dordrechtindeoorlog.nl: (Op de content op deze website berust auteursrecht: Deze content mag niet worden gedeeld, gedupliceerd of gepubliceerd zonder nadrukkelijke toestemming van de auteur van deze website. Voor verzoeken hieromtrent kunt u zich richten tot : Info@Dordrechtindeoorlog.nl of kijken op : www.Dordrechtindeoorlog.nl - Gebruiksvoorwaarden websitecontent).E-mailen
Map
Info