Dordrecht in de oorlog

Een collectie van historische items van de tweede wereldoorlog in Dordrecht.

Moerdijkbruggen. 

Op deze pagina vind u origineel fotomateriaal van de Moerdijkbruggen tijdens de tweede wereldoorlog. 
De foto's laten veel interessante details zien. Voor de Duitsers waren de Moerdijkbruggen in mei 1940 al ontzettend belangrijk voor de opmars naar Rotterdam en Den Haag. Zware voertuigen zoals tanks waren inmiddels geen probleem voor de sterke verkeersbrug over het Hollandsche Diep. 
Op een paar foto's lijken nog een aantal bunkers te zien. Ook zijn op sommige foto's de luchtafweer emplacementen te zien bovenop de brug. ( foto 1 bijvoorbeeld)  De bruggen waren een populair foto-object voor de Duitse soldaten die belast waren met de brugbewaking. Vele Duitse voertuigen passeerden ook de bruggen tijdens de oorlog en ook dan werd nogal eens een kiekje gemaakt vanuit het voertuig. Tot slot zijn ook een aantal maatregelen te zien die het Nederlandse leger aanbracht om de verkeersbrug te kunnen blokkeren ten tijde van de mobilisatie. Zo kon men een versperring laten zaken op de brug zelf die voorkwam dat voertuigen de brug over konden. En ook bij het begin van de brug kon men versperringen plaatsen om met name voertuigen de toegang tot de brug te ontzeggen. In november 1944 werden beide bruggen opgeblazen nadat de Duitsers zich erover hadden teruggetrokken. Hieronder vind u interessante foto's uit het fotolot van General Erich Höcker. Deze foto's horen bij de andere foto's op de pagina "Dordrecht en omgeving" van onder andere het Scheffersplein en de Bosboom Toussaintstraat. Deze foto's zijn echter eerder genomen en wel op 26 juli 1941. Er zijn Duitse militairen van verschillende krijgsmachtdelen te zien. Hoewel de meeste van het "Heer" zijn, de Duitse landmacht, zien we op de eerste foto links op de achtergrond ook twee militairen van de Luftwaffe staan. Ook zien we in het midden met de stafkaart in zijn handen General Erich Höcker de divisionkommandeur van de 719e infanteriedivisie. Op de achterkant van de foto word ook vermelding gedaan van Regiments kommandeur Major Neumann. Vermoedelijk de rechterpersoon op de foto. 

Op de andere foto's zien we dat een aantal Duitse militairen witte banden voeren op hun hoofddeksels wat doet vermoeden dat het hier om een militaire oefening gaat. Dit word ook bevestigd op de achterkant van één van de foto's. Het ontgaat de scherpe kijker misschien niet dat vrij duidelijk in het midden van de tweede foto een groot bord staat met daarop: "Fotografieren verboten". Dit was klaarblijkelijk niet van toepassing op Duitse militairen maar het geeft wel aan dat de Duitsers een hoop militaire voorzieningen hadden getroffen bij de Moerdijkbruggen die zij liever niet gefotografeerd zagen door burgers.  Op de laatste foto zien we nog nog net tussen een Duitse officier en de groep in een bunker. Voor meer informatie over de Division kommandeur General Erich Höcker kunt u kijken bij de andere foto's op de pagina "Dordrecht en omgeving". 


Op 17 september 1944 begon operatie Market-Garden in Nederland. Een operatie die bestond uit luchtlandingseenheden, die belangrijke bruggen over de opmarsroute naar Arnhem  veilig moesten stellen. Maar ook grondtroepen die met behulp van de veroverde bruggen door zouden kunnen stoten naar Duitsland. De operatie mislukte, want de brug bij Arnhem bleek een brug te ver. Wel werden grote delen van de provincie Noord-Brabant, weliswaar onder hevige strijd bevrijd door de Geallieerden. Op 20 oktober 1944 begon dan operatie Pheasant, waarbij Britse, Canadese, Poolse en Amerikaanse troepen de rest van west en midden Brabant zouden bevrijden. Naarmate de Geallieerden dichterbij het dorp Moerdijk kwamen werd de drang groter voor de Duitsers om zoveel mogelijk zwaar materieel en troepen de bruggen over te krijgen. Ongeveer 400 Duitsers blijven achter om het dorp te verdedigen en de overige eenheden de kans te geven zich via de brug naar Vesting-Holland te evacueren. Op 6 november 1944 werd de verkeersbrug bij Moerdijk opgeblazen waarbij diverse brugsegmenten vernield werden om de geallieerden geen kans te bieden om de overkant te bereiken. Op 17 november volgde de spoorbrug. Wat er over was van de 400 Duitse troepen aan de overzijde van de brug gaf zich over. *1 De foto's die u hieronder ziet tonen de vernielde bruggen over het Hollandsche Diep. De foto's zijn vrijwel zeker na de bevrijding gemaakt. De Duitse versterkingen aan de Willemsdorpse zijde die ook te zien zijn, zijn vermoedelijk of vernield door de Duitsers of hevig beschadigd door Geallieerd artillerievuur. Het zijn unieke opnames, daar foto's van de bruggen die zijn opgeblazen niet heel veel voorkomen in tegenstelling tot de kiekjes die Duitse soldaten van de bruggen maakten. 


©2017-2024 :Https://www.Dordrechtindeoorlog.nl: (Op de content op deze website berust auteursrecht: Deze content mag niet worden gedeeld, gedupliceerd of gepubliceerd zonder nadrukkelijke toestemming van de auteur van deze website. Voor verzoeken hieromtrent kunt u zich richten tot : Info@Dordrechtindeoorlog.nl of kijken op : www.Dordrechtindeoorlog.nl - Gebruiksvoorwaarden websitecontent).

*1 Bron: Canon van Moerdijk. en Museum19401945.nl

E-mailen
Map
Info