Dordrecht in de oorlog

Een collectie van historische items van de tweede wereldoorlog in Dordrecht.

Gala-uniform jas Koenraad de Munter.

Op deze pagina vind u de gala-uniform jas van Koenraad de Munter. 


Koenraad de Munter werd op 8 juni 1915 geboren in Dordrecht. Hij is één van de zonen van Anthonie Jacobus de Munter en Adriana Langeweg de Munter. Hij groeide op in Dordrecht en werd onderwijzer na hier een opleiding voor gevolgd te hebben aan de kweekschool voor onderwijzers . Op 4 december 1934 werd hij ingelijfd als gewoon dienstplichtige bij het 6e regiment infanterie in Breda. Daar doorliep hij de onderofficiersopleiding. Op 16 maart 1935 werd hij bevorderd tot korporaal, op 20 juli tot sergeant titulair en op 4 september tot sergeant. Op 3 september 1935 ging hij met groot verlof en kwam pas op 9 april 1938 weer terug. Hij woonde toen nog op de Houweningestraat 36 in Dordrecht en in datzelfde jaar op 30 juli werd hij sergeant-capitulant voor een tijd van zes jaren. In augustus besloot hij te verhuizen naar Breda, vermoedelijk om dichter bij zijn kazerne te wonen. *1

Op 11 april 1939 werd hij opgeroepen als B.O.U.V. ( Buitengewone oproep uitwendige veiligheid ) en ingedeeld bij I-6e Grens Bataljon. Deze compagnie onder 1e luitenant M.L.G. Brogtrop had zijn uitgangspositie in Princenhage bij Breda. In de vroege morgen van 10 mei 1940 werd bevel gegeven aan de compagnie om diverse objecten te vernietigen, hetgeen de Grens Bataljons voor bedoeld waren. Rond 06:00 uur werd het bevel gegeven om op te rukken richting Moerdijk om op te treden tegen de Duitse parachutisten. Na enkele gevechten werd het duidelijk dat het Bruggenhoofd Moerdijk niet te heroveren was zonder steun van versterkingen en zware wapens. Daarna trok het bataljon zich terug richting de Wouwse Plantage en uiteindelijk naar Antwerpen. Daar bleek de oorlog voorbij te zijn voor Nederland. 

                                                                                                                                                  Staat van dienst K. De munter. 

Sergeant de Munter kwam ongeschonden de meidagen door. Na de meidagen van 1940 ging de sergeant met groot verlof op 3 juni 1940. In november 1940 heeft hij nog werkzaamheden verricht met de Nederlandse Opbouw Dienst op de Achterberg bij Rhenen. Deze opbouwdienst werd op 15 juli 1940 opgericht door rijkscommisaris Seyss-Inquart. Het was werkverschaffing voor de vele Nederlandse militairen die zonder werk zaten na de overgave.*3 In Rhenen ontmoette Koenraad zijn toekomstige vrouw Angenieta ter Haar, hij trouwde op 27 jarige leeftijd op 10 oktober 1942 met haar in Rhenen. Hij woonde vervolgens tussen februari en november 1942 in Rotterdam waar hij werkte bij de Nationale Spoorwegen als stationschef. Daarna ging hij weer in Dordrecht wonen en terug naar de Houweningestraat 36 op 19 november 1942. Daarmee was de Dordtse militair weer terug in Dordrecht. Koenraad de Munter ging uiteindelijk weer aan het werk als onderwijzer. Eerst in het lager onderwijs en later in het bijzonder onderwijs in Gorinchem. Hij kreeg definitief militair ontslag op 1 oktober 1955 .


Deze foto's van sergeant de Munter werden vriendelijk beschikbaar gesteld door Dhr. Bert-Jan Dierink van Mobilisatie museum in tijden van oorlog. *4


De galajas. 
Hieronder ziet u de foto's van de galajas van Sergeant de Munter. Het galatenue werd gedragen bij officiële gebeurtenissen en bij rouw en trouw aangelegenheden. De onderstaande galajas is er één van de infanterie. Het complete tenue had bestaan uit een zwarte galakepie, de jas en broek en een paar nette schoenen. Van sergeant de Munter is alleen het onderstaande jasje overgebleven. Zijn naam staat op een label in één van de zakken geschreven. Een echt stukje Dordtse geschiedenis dus!


De jas is vervaardigd in Breda. Aan de rangonderscheidingstekens in de vorm van "bananenschillen" is te zien dat het om een jasje gaat van een Sergeant. De zwarte kleur en de rode biezen zonder verdere onderscheidingstekenen maken duidelijk dat het een Gala-Jas is voor een militair van de Infanterie. Het naamlabel aan de binnenkant laat tenslotte zien dat dit de jas was van Sergeant de Munter. De jas verkeerd in uitstekende toestand.  

©2017-2022 :Https://www.Dordrechtindeoorlog.nl: (Op de content op deze website berust auteursrecht: Deze content mag niet worden gedeeld, gedupliceerd of gepubliceerd zonder nadrukkelijke toestemming van de auteur van deze website. Voor verzoeken hieromtrent kunt u zich richten tot : Info@Dordrechtindeoorlog.nl of kijken op : www.Dordrechtindeoorlog.nl - Gebruiksvoorwaarden websitecontent).

*1 Bron: Staat van Dienst K. De Munter. 
*2 Bron: 409 gevechtsarchieven- verslag 1e luitenant M.L.G. Brogtrop 1-6GB. 
*3 Bron: www.oorlogsbronnen.nl-Opbouwdienst. 
*4 Bron: De informatie en de foto's van Sergeant de Munter is vriendelijk beschikbaar gesteld door Bert-Jan Dierink uit Diepenheim : Mobilisatiemuseum in tijden van oorlog.


E-mailen
Map
Info