Dordrecht in de oorlog

Een collectie van historische items van de tweede wereldoorlog in Dordrecht.

Moerdijkbruggen - mei 1940. 

Op deze pagina vind u origineel fotomateriaal van de Moerdijkbruggen in mei 1940. 

Tijdens de meidagen waren de Moerdijkbruggen van vitaal belang voor de Duitse oorlogsplannen. Het Duitse leger wat over de Nederlandse grenzen was getrokken kon op deze manier doorstoten naar Rotterdam en Den Haag en daarmee de slag om Nederland beslissen. Hoewel het Nederlandse leger hier zeker rekening mee hield, liet de verdediging op de 10e mei 1940 te wensen over. De parachutisten rolden het bruggenhoofd snel op en veroverden de bruggen. Nederlandse troepen slaagden er niet meer in om de bruggen te heroveren. Wel werd het bruggenhoofd nog regelmatig onder vuur genomen door Nederlandse artillerie. Op 12 mei arriveerde de voorhoede van de 9e panzerdivisie bij de bruggen om de Duitse parachutisten die de bruggen inmiddels al 2 dagen lang verdedigden te ontzetten. De hoofdmoot met de tanks arriveerde de 13e en rolde door naar de Tweede Tol en gingen het gevecht aan met Nederlandse troepen in de binnenstad en door naar Rotterdam. Vanaf dat moment konden de Duitsers de bruggen gebruiken om grote hoeveelheden troepen naar Holland te dirigeren en naar België en Frankrijk. 


De foto's hieronder zijn van eenheden van de 9e panzerdivision en ondersteunende troepen. Het zijn foto's gemaakt tijdens de meidagen toen grote hoeveelheden Duitse eenheden van de Moerdijkbruggen gebruik maakten om verder de Vesting-Holland in te trekken. We zien onder andere tanks van het type Panzer II in colonnevorm de brug over rijden. Ook zien we diverse SDKFZ halfrupsvoertuigen met lichte FLAK kanonnen erop. De andere voertuigen, zoals het Rode kruis voertuig behoren vermoedelijk tot de Tross van de 9e panzerdivision. ( ondersteuningseenheden). Tot slot zien we twee foto's van Duitse troepen die te paard en wagen over de brug trekken. 

Hieronder zien we nog een tweetal foto's van de Moerdijkbruggen tijdens mei 1940. De eerste opname is een foto van de verkeersbrug. Links daarvan is een Duits 3.7 cm Flak luchtafweer kanon geplaatst. De brug was zeer belangrijk voor de Duitse opmars door Nederland en diende daarom goed beschermd te worden, ook tegen aanvallen van bovenaf. De foto daarna toont wederom grote hoeveelheden Duitse troepen die de verkeersbrug overtrekken. Duitse tanks van het type Panzer I, een aantal Duitsers te fiets en infanterie-eenheden. De foto zal vermoedelijk op 14 of 15 mei gemaakt zijn. 

Hieronder zijn twee foto's te zien van Duitse troepenverplaatsingen over de Verkeersbrug van Moerdijk. Het zijn vermoedelijk opnames van mei 1940 toen grote Duitse legereenheden over de bruggen trokken. De eerste foto toont paarden met wagens met helemaal achteraan naar wat het lijkt een veldkeuken. Het zijn hoogstwaarschijnlijk Tross eenheden. Zogenaamde ondersteunde troepen. De tweede foto toont troepen in beide richtingen. Prominent in beeld is de typische Duitse stahlhelm die kijkt in de richting van de vrachtwagen met het PAK geschut. Rechts van de brugpijlers fietsen nog wat Duitse militairen. Beide foto's tonen toch maar weer aan dat lang niet alle Duitse eenheden volledig gemotoriseerd waren en dat veel transport gewoon geschiedde door middel van paard en wagen en de fiets. 


De twee foto's hieronder zijn zeer interessant. Het zijn foto's van Duitse parachutisten bij de Moerdijkbruggen in mei 1940. De eerste foto toont een 3,7 cm PAK ( Panzer abwehr kanone) aan de oever bij de Moerdijkbruggen. Met de Verkeersbrug duidelijk aan de rechterzijde te zien is dit de Willemsdorpse kant van het bruggenhoofd. Het PAK geschut is vermoedelijk in de nacht van 11 op 12 mei als versterking van het bruggenhoofd naar Moerdijk gedirigeerd vanuit Waalhaven.*1 De foto die erop volgt is ook interessant. Een para leunt tegen het voertuig van Oberleutnant Schramm dat in de nacht van 10 op 11 mei in volle vaart tegen een versperring bij de Verkeersbrug reed. Oberleutnant Schramm was vanuit Waalhaven onderweg naar Willemsdorp met vier stukken 7,5 cm Skoda berggeschut. Hiervan bleven er twee achter bij de Zwijndrechtse bruggen. De overige twee reden door naar Willemsdorp. Nederlandse militairen hadden deze versperringen opgeworpen tegen de landende parachutisten. Vervolgens reed één van de voertuigen 's nachts op de versperring. Hierbij sneuvelde Kurt Schulze, de ordonnans van Oberleutnant Schramm. Schramm zelf raakte gewond en werd verpleegd in de Berkenhoeve. 
Het dorp Moerdijk en omgeving.


De foto hieronder toont drie veldgraven van Duitse parachutisten. Te zien aan de zeer kenmerkende parachutistenhelmen. Op de achtergrond zien we een grote scheepskraan welke vermoedelijk toebehoorde aan de haven van Moerdijk. Gezien de bloemen en de verzorgdheid van de graven is de foto vermoedelijk enige dagen na de strijd genomen. Op de achterkant van de foto staat: "Heldengraber von gefallenen Fallschirmjäger in Moerdijk- (Holland) ". Wellicht is de foto genomen in de kloostertuin waar meerdere Duitse parachutistengraven lagen. De foto die erop volgt zijn graven die zeker in de Kloostertuin lagen. Iets, rechts van het midden ligt de gedenksteen voor het II bataljon van Fallschirmjäger Regiment 1. De graven zijn later overgebracht naar de Algemene Begraafplaats in Dordrecht. 
Daarna een foto van een Duitse soldaat in de haven van Moerdijk. Ongeveer Rechts van hem is nog een woning te zien met kapotgeschoten gevel. Ongetwijfeld ten gevolge van de gevechten in het dorp tijdens de meidagen. De foto daarop volgend toont ongegeveer hetzelfde beeld vanuit een andere hoek. Goed is nog te zien dat er twee gebouwen op de achtergrond zijn met oorlogsschade ten gevolge van de meidagen. 

*1 Bron: Zuidfront-Holland1940-Bruggenhoofd Moerdijk 12 mei - Het bruggenhoofd der para's. 
*2 Bron: Zuidfront-Holland1940- Wieldrecht 1e fase 11 mei - De status quo rond 04:00 uur.