Dordrecht in de oorlog

Een collectie van historische items van de tweede wereldoorlog in Dordrecht.

Andere zaken uit Dordrecht. 

Op deze pagina vind u zaken die niet in de categorie van foto's of documenten vallen. 


Dienblad: Niet gebroken maar gebogen.
U ziet hieronder een dienblad uit de oorlog. Het dienblad is gevonden in een antiekwinkel in Dordrecht. Na de meidagen werden veel van dit soort dienbladen gemaakt. Een bescheiden vorm van verzet en afkeer richting de bezetter. 


 
De M40 Civiele luchtbeschermingshelm. 
Hieronder ziet u een civiele zwarte helm van het type M40. Deze typen helmen werden geproduceerd voor de Luchtbeschermingsdiensten in Nederland. De luchtbeschermingsdienst was een organisatie die hulp kon leveren bij de luchtbescherming. Denk hierbij aan brandweerondersteuning, het verplegen van gewonden en het uitgraven van slachtoffers van een bombardement. De L.B.D. bestond al voor de oorlog en bestond uit vrijwilligers. Onder het Duitse bewind werd de L.B.D. flink uitgebreid. En dat was niet verwonderlijk gezien het grote aantal geallieerde bombardementen in Nederland. Na 15 mei 1940 stopte de productie van helmen voor het Nederlandse leger. De helmen die overbleven werden vervolgens omgebouwd naar L.B.D. helmen. Er ontstond overigens een levendige handel in helmen. Militairen van het Nederlandse leger werden bijvoorbeeld via advertenties in de krant, opgeroepen hun helmen te verkopen na de capitulatie. Deze werden vervolgens weer aan de particulier verkocht voor luchtbeschermingsdoeleinden. 
Deze helm is overigens gevonden in een woning aan de Voorstraat. Er staat nog een naam in de helm: v. Leeuwen. 
De helmen werden zoals gezegd voornamelijk door de L.B.D. gebruikt maar later in de oorlog ook door leden van de Binnenlandse Strijdkrachten. *1

 
Brevet voor den scherpschutter. 

Hieronder is een ingelijst Brevet voor den scherpschutter van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm te zien. De Brevet is uitgereikt aan Cornelis de Keizer bij het vrijwillige Landstorm korpsverband Dordrecht. De Bijzonder Vrijwillige Landstorm was een regionale vooroefening. Uiteindelijk na een periode van vooroefenen werd men bij een stamregiment geplaatst.  


SS-Eetketel, achtergebleven in Dordrecht. 
Hieronder ziet u een Duitse eetketel die is achtergebleven in Dordrecht na de oorlog. Op de onderkant van de eetketel staat : Rich. P. SS Rttf. Wat staat voor SS-Rottenfuhrer, een rang die ongeveer gelijk stond aan die van korporaal. Het is letterlijk een zwart stuk geschiedenis, want zoals bij de meeste mensen wel bekend, was de SS de politiek militaire tak binnen het Duitse leger en verantwoordelijk voor honderdduizenden al dan niet miljoenen doden tijdens de tweede wereldoorlog. Op de Singel 137 was het bureau van de Sicherheitsdienst gevestigd. Hier had het hoofd van de SD Carol Neumann dan ook zijn bureau gevestigd. Menig gearresteerd verzetsman of vrouw werd hier onderworpen aan brute verhoren. Op 15 februari 1945 besloot het verzet in Dordrecht een aanslag op hem te plegen bij de singel 137. Men maakte hier gebruik van explosieven. Hoewel de aanslag zonder slachtoffers bij het verzet lukte, werd Neumann niet gedood. Het verzet schreef hierop een brief aan de Ortskommandant van Dordrecht Dhr. Graf v. Solms. Het verzet legde hierin uit dat de aanslag alleen op Neumann en de SD was gericht als represaille op de beestachtige verhoren door Neumann. De actie leek op begrip te rekenen van de Ortskommandant. Neumann werd de toegang ontzegd tot de Ortskommandatur, kreeg geen nieuw bureau en werd zelfs door Solms aangegeven bij het Kriegsgericht. Neumann vertrok vervolgens met zijn SD naar Utrecht waardoor de actie van het verzet toch een succes was. De eetketel hieronder behoorde mogelijk aan één van de SS-militairen die voor de SD werkten. Wellicht is deze achtergebleven toen de SD Dordrecht verliet. *2

*1 Bron: De Nederlandse stalen helm 1916-1992 - K. de Joode. 
*2 Bron: Verzet in en om Dordrecht - K van Loon - bladzijden 279 t/m 285.